Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AUDITORFIRMA "BALTSCANDIA A" ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība (LZRA licence Nr.60). Sabiedrības vienīga dalībniece un valdes locekle ir zvērināta revidente Ļubova Ovsjaņņikova (sertifikāts Nr.88)

Mums ir liela pieredze revīzijas pakalpojumu sniegšanā. Mēs organizējam mūsu darbu, ievērojot Latvijā atzītos Starptautiskos revīzijas standartus un labāko profesionālo praksi.

Mūsu pakalpojumi:

  • Zvērināta revidenta pakalpojumi
  • Finanšu pārskatu revīzija
  • Finanšu stāvokļa un likviditātes analīze
  • Grāmatvedības pakalpojumi
  • Konsultācijas finanšu un grāmatvedības jomās
  • Konsultācijas nodokļu jautājumos un deklarāciju sastādīšana
  • Kursi un semināri par finanšu un grāmatvedības aktualitātēm
  • Palīdzība iekšējas kontroles sistēmas ievešanā un esošas kontroles analīze